خدمات پس از فروش

  • 12 ماه گارانتی (شامل تعویض قطعات) و 10 سال خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری برای سوییچهای تلفنی و VoIP

  • 36 ماه گارانتی (شامل تعویض قطعات) و 5 سال خدمات پشتیبانی  برای سیستمهای Server, Storage & Tape Backup

  • 12 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری برای تجهيزات Active شبكه دیتا

  • 15 سال گارانتی کیفیت برای تجهیزات Passive شبکه دیتا

آموزش

ITOC-Training
  • ارایه آموزشهای نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات شبکه های دیتا و مخابرات براساس سرفصل های آموزشی شرکت سازنده و اعطای مدرک معتبر آموزشی به شرکت کنندگان.

برخی از مشتریانی که برای آنها دوره های آموزشی برگزار شده:

بروشور

9100tumb-ir

UNIVERGE SV9100

دانلود بروشور

null

UNIVERGE SV9300

دانلود بروشور

null

UNIVERGE SV9500

دانلود بروشور

Desktop_phone

IP & Digital Telephones

دانلود بروشور

null

NEC Storage M-Series

دانلود بروشور

NEC Express5800 Servers

NEC Express5800 Servers

دانلود بورشور

null

IP DECT communication

دانلود بروشور