ضبط تماس ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته آنها

ضبط مکالمات برای هر سازمانی امری بسیار مهم و ضروری است و میتواند برای هر تماس به سرعت و به طور موثر برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای بهبود خدمات به مشتری و بررسی و بهبود عملکرد پاسخ دهندگان به تماس مشتریان نیز می توان از این سیستم بهره برد.

تجزیه و تحلیل تماس ها

کلید های کنترلی پیشرفته که به سرعت و با دقت جزئیات دقیق تماس را مشخص می کنند

جستجوی خودکار

برقراری ارتباطی سریع و آسان و دریافت انواع گزارشهای مورد نیاز

امنیت ارتباطات مالی

توقف / شروع ضبط مکالمات برای بررسی امنیت در هنگام پرداخت با کارت اعتباری بر روی تلفن

دسترسی ایمن

ضبط، ذخیره سازی و گزارش گیری با شناسایی سریع تماس بر بستری ایمن