سوییچهای شبکه اترنت یا QX-S6600 : SDN

سوییچ های اترنت رده  QX-S6600 با بهره گیری از پورتهای 10Gbps و 40Gbps در لایه های توزیع و مرکزی شبکه های دیتا و همچنین شبکه های SDN مورد استفاده قرار میگیرند. به جهت سهولت پیکربندی و مدیریت، استفاده از سوییچهای فوق هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه های دیتا را کاهش خواهد داد.

مشخصات ویژه

  • ارایه 48 پورت اترنت 1/10Gbps به همراه 6 پورت اترنت 40Gbps
  • ارایه 32 پورت اترنت 10/40Gbps
  • پشتیبانی از تمامی پروتکلهای استاندارد لایه های 2 و 3 شبکه
  • مدیریت و پیکربندی از طریق Web و CLI

QX-S6600