ارایه تمامی محصولات مرتبط با فیبرنوری

برای پیاده سازی شبکه های مبتنی بر فنآوری فیبرنوری، شما به طیف وسیعی از تجهیزات مانند انواع کابلها، پچ پنل، پیگ تیل ،پچ کورد و … نیاز خواهید داشت. شرکت آیتکس تمامی نیازمندیهای شما برای ایجاد یک شبکه پایدار و با کیفیت فیبرنوری را فراهم و ارایه میکند.

Fiber Optic Solutions