ارتباطات یکپارچه سازمانی با استفاده از NEC و Skype

UC Connector، ارتباط نرم افزار اسکایپ مایکروسافت را با سیستم تلفنی NEC برقرار می کند و برای کاربران اسکایپ این امکان را فراهم می سازد تا به تمامی امکانات ارتباطی سیستم تلفنیNEC خود دسترسی پیدا کنند، راههای ارتباطی مناسب را انتخاب کرده و مسیر یابی تماس را به دفتر کار، تلفن همراه یا شماره خانه خود مدیریت کنند.  UC Connector با  هم افزایی بسترهای ارتباطی، بهترین امکانات NEC و Skype را با هم به ارمغان می آورد.

uc001

ویژگی های برجسته

UC Connector بهترین روش برای تعامل NEC و Microsoft Skype است که ویژگی های زیر را در اختیارتان قرار می دهد:
– طیف گسترده ای از امکانات تلفنی پایدار که NEC در اختیارتان قرار میدهد
– تماس های تصویری
– هر زمان که بخواهید در دسترس خواهید بود
–  امکان یکپارچه سازی با Outlook مایکروسافت
– انتقال تماس و برقرای کنفرانس تلفنی

ارتباطی هوشمند و پایدار

با بهره گیری کامل از رویکرد توانمند و هوشمندی که شرکت NEC ارائه کرده است، یک رابط تصویری زیبا و توانمند را در اختیار کاربران قرار میگیرد که NEC با بهره گیری از امکانات Microsoft Skype به گسترش آن می پردازد.

مستندات فنی